Tiivistalo on ilmatiiveyden ja kosteudenhallinnan ammattilainen

Tiivistalo maahantuo saksalaisia pro clima -tuotteita rakennuksen vaipan tiivistämiseen. Tuotteita käytetään niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

Vuodesta 2019 olemme maahantuoneet myös Wolf Bavaria – ääneneristystuotteita.

Ota yhteyttä!