Puu on tärkein raaka-aineemme

Luonnon raaka-aineet ovat puista, kasveista, eläinkunnasta tai merestä saatavia raaka-aineita. Puu on luonnollinen ja uusiutuva raaka-aine, jolla on monia hyviä ominaisuuksia. Puusta valmistetuilla materiaaleilla on hyvät edellytykset pitkään käyttöikään ja elinkaareen.

Hunton tuottaa puukuitua kuusihakkeesta, jota saadaan norjalaisista PEFC™-sertifioiduista metsistä. Norjassa metsänhoidolle on asetettu tiukat säännökset. Kaikki ostamamme puutavara on peräisin metsästä, jolle on laadittu uudistamissuunnitelma. Näin luonnon kiertokulku jatkuu.

Suurin osa tukkipuusta käytetään rakennusmateriaaleihin. Meidän resurssimme on sahateollisuuden jäännöstuotteena syntyvä puuhake. Puuhakkeesta valmistamme puukuitua, joka on puukuitupohjaisten rakennusmateriaaliemme pääasiallinen ja tärkein raaka-aine.

Puu on orgaaninen materiaali, jolla on monia etuja:

  • Puu sitoo hiilidioksidia
  • Vahva materiaali, hyvä kestävyys
  • Puutavaran elinkaari riippuu puun luontaisesta kestävyydestä sekä sen käsittelystä. Puusta valmistetut materiaalit voivat olla käytössä vuosisatojen ajan!
  • Puu on termistä massaa, jolla on hyvä lämmönvarastointikyky.
  • Puulla on hyvät kosteudenhallintaominaisuudet. Hygroskooppisuutensa ansiosta puu sitoo ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden mukaan.
  • Perinteinen ja trendikäs